ul. Kościuszki 6, 32-650 Kęty
tel. +48 338452146, e-mail: kety@klaryski.org

 

Niepokalana Panienko, ufność mą ku Tobie posyłam przez Anioła Stróża mojego, Ty ją zwiększaj aż do śmierci w nieskończonym miłosierdziu Bożym, Ty Mu za łaski dziękuj, niegodnemu dziecku Twemu świadczone.

 

Najdroższa i Najukochańsza Matko moja, Maryjo, oświeć dziecko Twoje, albo Sama albo przez kogo chcesz i kiedy chcesz, aby nie było w złudzeniu, ale wprzód uproś mi łaskę, abym jasno odkryła ciemne wnętrza mej duszy i wątpliwości umysłu mojego.

 

Ofiara na klasztor

 

Galeria zdjęć

 

Polecamy