ul. Kościuszki 6, 32-650 Kęty
tel. +48 338452146, e-mail: kety@klaryski.org

(odmawia się tylko trzy dziesiątki)

 

Na początku:

Wierzę w Boga Ojca... Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Na dużych paciorkach:

Wielbicielko Przenajświętszego Sakramentu

- wspomagaj nas w kontemplacji Bożej Miłości.

 

Na małych paciorkach:

Święta Klaro miłością seraficką pałająca

- wstawiaj się za nami.

 

Modlitwa końcowa:

O najmilsza Klaro, usłysz serdeczne westchnienia nasze

- okaż nam swoją miłość.

Klaro, wyjednaj nam pokój

- Klaro niebiańska, módl się za nami.

O Klaro wierna, Matko święta nasza

- wejrzyj na córki Twoje pomocy żebrzące.

Zwróć serca nasze do umiłowanego Twego, Jezusa Chrystusa

- Zbawcy i Odkupiciela naszego.

Spraw, abyśmy cześć Mu oddając wołały: Przybądź, o Jezu, pociągnij nas za sobą, abyśmy Miłosierdzie Twoje wyśpiewywać mogły, ze świętymi Twymi na wieki wieków. Amen.

 

Ofiara na klasztor

 

Galeria zdjęć

 

Polecamy