ul. Kościuszki 6, 32-650 Kęty
tel. +48 338452146, e-mail: kety@klaryski.org

10 lutego Matka M. Niceta Kaliszewska obchodziła swój zakonny szafirowy jubileusz tj. 65. rocznicę złożenia Bogu profesji świętej. Z okazji tego niecodziennego jubileuszu nasz kapelan odprawił mszę św. w intencji Czcigodnej Jubilatki i wygłosił okolicznościowe kazanie. Dziękujemy Bogu za życie i powołanie naszej M. Nicety i prosimy Go o łaski potrzebne na dalsze lata radosnej służby dla Pana i Jego Kościoła!

30 stycznia 2017 przypadła 70 rocznica śmierci naszego niezapomnianego kapelana ks. dr Jana Kantego Tobiasiewicza. Rodzina tego zmarłego przed laty kapłana zebrała się z tej okazji w naszym kościele pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Adama Dyczkowskiego, by wspólnie z nami modlić się za naszego śp. ojca, spowiednika i duszpasterza.

24 stycznia obchodziłyśmy 99 rocznicę narodzin dla nieba naszej Sł. B. Matki Marii od NSJ Łempickiej. Z tej okazji nawiedził nas Asystent Zakonny naszej Federacji br. Juliusz Pyrek OFMCap. Odprawił on mszę św. o beatyfikację Matki Fundatorki i wygłosił okolicznościowe kazanie. Przywiózł też ze sobą relikwie bł. o. Honorata Koźmińskiego, który był duchowym ojcem naszej Służebnicy Bożej.

W te Święta uczcijmy Chrystusa Króla złotem najżarliwszej miłości, kadzidłem pobożnej modlitwy i mirrą głębokiej skruchy za nasze grzechy i niedoskonałości. Złóżmy samych siebie i wszystkie nasze sprawy w Jego święte i miłosierne dłonie, abyśmy mogli zostać przez Niego obsypani łaskami. Owocnego spotkania z upragnionym Dziecięciem – naszym potężnym lecz pokornym Królem, odwiecznym a jednak tak bliskim!

Od 9 do 17 listopada trwamy w rekolekcyjnym skupieniu. Nauki głosi nam o. Ernest Siekierka OFM z Poznania. Wraz z Ojcem Rekolekcjonistą pochylamy się nad tajemnicą naszego życia w Chrystusie, pogłębiamy nasze powołanie do życia konsekrowanego w Kościele i naszą duchowość franciszkańsko-klariańską.

Ofiara na klasztor

 

Galeria zdjęć

 

Polecamy