ul. Kościuszki 6, 32-650 Kęty
tel. +48 338452146, e-mail: kety@klaryski.org

24 maja przeżywałyśmy drugi etap naszego przygotowania do 100-lecia śmierci Sł. B. Matki Marii. Nasze modlitwy i rozważania koncentrowały się wokół kolejnego okresu jej życia, jakim było podjęcie powołania zakonnego. Dziękowałyśmy za o. H. Koźmińskiego i m. A. Truszkowską, którzy położyli podwaliny pod duchowy fundament jej życia.

Jednym ze środowisk, w którym powstały używane do dzisiaj pieśni kościelne, jest nasz zakon. Pośród autorów tychże pieśni szczególne miejsce zajmuje s. M. Anuncjata Łada, której zawdzięczamy powstanie tekstów m.in. takich pieśni, jak: Kochajmy Pana czy Jezusa ukrytego. W najnowszym numerze "Musica Ecclesiastica" ukazał się artykuł ks. W. Kałamarza CM na temat tej nieznanej autorki. Zachęcamy do lektury!

24 kwietnia 2017 r. uroczyście rozpoczęłyśmy nowennę przygotowującą nas do 100-lecia narodzin dla nieba naszej Sł. B. Matki Marii Łempickiej. To nasze przygotowanie obejmie dziewięć kolejnych miesięcy, podczas których pochylimy się nad życiem i dziedzictwem duchowym Fundatorki naszego klasztoru i kościoła pw. Trójcy Świętej. 

Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nasze serca radością i pokojem i niechaj rzuci światło nadziei na naszą ludzką egzystencję. Niech Jego Duch nauczy nas zwyciężać wraz ze Zbawicielem wszystko to, co słabe i grzeszne w naszym życiu. Niech dźwięk rezurekcyjnych dzwonów przebudzi nas z duchowego uśpienia i otworzy na obecność żywego Boga, obecnego wśród nas w Eucharystii i w drugim człowieku.

10 lutego Matka M. Niceta Kaliszewska obchodziła swój zakonny szafirowy jubileusz tj. 65. rocznicę złożenia Bogu profesji świętej. Z okazji tego niecodziennego jubileuszu nasz kapelan odprawił mszę św. w intencji Czcigodnej Jubilatki i wygłosił okolicznościowe kazanie. Dziękujemy Bogu za życie i powołanie naszej M. Nicety i prosimy Go o łaski potrzebne na dalsze lata radosnej służby dla Pana i Jego Kościoła!

Ofiara na klasztor

 

Galeria zdjęć

 

Polecamy