ul. Kościuszki 6, 32-650 Kęty
tel. +48 338452146, e-mail: kety@klaryski.org

24 stycznia celebrowałyśmy w naszym sanktuarium zakończenie Jubileuszu 100-lecia śmierci Służebnicy Bożej Matki Marii Łempickiej. Uroczystą mszę św. odprawił i okolicznościowe kazanie wygłosił Wikariusz Generalny naszej diecezji ks. dr Marek Studenski. Dziękujemy Bogu za ten czas i wszelkie łaski otrzymane za wstawiennictwem Matki Fundatorki.

Niech dobry Bóg oświeci nas światłem przychodzącego Zbawiciela i obdarzy swoim błogosławieństwem. Niech Jego narodzenie napełni blaskiem nie tylko tę najświętszą noc, ale i całe nasze życie. Niech oddali od nas ciemności grzechu, wszelki mrok i lęk i niechaj obdarzy nas wszystkich światłem Bożej miłości, radości i pokoju!

15 grudnia nasza Matka M. Immaculata od Dzieciątka Jezus, w świecie Jadwiga Bożek, obchodziła 60 rocznicę swej profesji zakonnej. Dziękując Bogu za ten piękny, diamentowy jubileusz, powierzamy z ufnością Panu w Najświętszym Sakramencie dalsze lata życia naszej Jubilatki i prosimy Go o wszelkie łaski potrzebne jej do radosnej służby dla Pana i Jego Kościoła!

Dzięki życzliwości ks. Marcina Wróbla i pana Tomasza Rzeźniczka udało się odnowić i naprawić figurę św. Klary, która  znajduje się w bocznym ołtarzu w naszej kaplicy. Postać Świętej z Asyżu wyrzeźbił w 1893r. kęcki snycerz Stanisław Jarząbek. Renowacja polegała m.in. na rekonstrukcji uszkodzonej monstrancji. Deo gratias!

11 listopada wraz z całym naszym Narodem świętujemy 100. rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości. Po 123 latach zaborów Polska znów zaistniała na mapie Europy i świata. Piękne kazanie okolicznościowe z tej okazji wygłosił nasz kapelan ks. Józef Lach SCJ. Zachęcamy do wysłuchania.

Ofiara na klasztor

 

Galeria zdjęć

 

Polecamy