ul. Kościuszki 6, 32-650 Kęty
tel. +48 338452146, e-mail: kety@klaryski.org

Niech lampka przy tabernakulum będzie nam gwiazdą prowadzącą do Słowa, które „stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas „(J 1, 14). Obyśmy w niepozornej okruszynie Eucharystycznego Chleba potrafili dostrzec ukrytego Boga i jak mędrcy z wiarą i miłością oddać Mu pokłon. Niechaj tegoroczne przeżywanie Misterium Wcielenia pomoże nam mocniej uwierzyć „w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6, 29).

16 listopada nasza s. M. Elżbieta od Trójcy Świętej powiedziała na zawsze "tak" Jezusowi, królującemu wśród nas na Eucharystycznym Tronie. Uroczystej mszy św. przewodniczył proboszcz z jej rodzinnej parafii ks. Stanisław Lubaszka, a homilię wygłosił ks. prałat Józef Nędza. Deo gratias!

16 października podczas mszy św. wieczornej został poświęcony nowy relikwiarz, zawierający relikwie św. Jana Kantego, bł. Władysława z Gielniowa i bł. Bronisławy, norbertanki. Piękną oprawę dla tych świętych pamiątek ufundowała rodzina Piskorków z Pisarzowic, jako wotum dziękczynne z racji jubileuszu małżeństwa. Niech Pan im błogosławi!

Po trzech latach prac zakończyłyśmy remont naszego przyklasztornego dziedzińca. Prace zostały w części dofinansowane ze środków Gminy Kęty na rewitalizację miasta. Mamy nadzieję, że odnowiony dziedziniec będzie służył wiernym i turystom nawiedzającym gród św. Jana Kantego. Wszystkim Ofiarodawcom z serca dziękujemy!

W nocy z 20 na 21 września, dzięki życzliwości Księdza Dziekana Jerzego Musiałka, miałyśmy okazję modlić się przy relikwiach św. Melchiora Grodzieckiego. Święty ten peregrynuje w znaku swych relikwii po naszej diecezji bielsko-żywieckiej z racji 400. rocznicy jego śmierci. Święty Męczenniku módl się i za nami!

Ofiara na klasztor

 

Galeria zdjęć

 

Polecamy