ul. Kościuszki 6, 32-650 Kęty
tel. +48 338452146, e-mail: kety@klaryski.org

24 stycznia celebrowałyśmy w naszym sanktuarium zakończenie Jubileuszu 100-lecia śmierci Służebnicy Bożej Matki Marii Łempickiej. Uroczystą mszę św. odprawił i okolicznościowe kazanie wygłosił Wikariusz Generalny naszej diecezji ks. dr Marek Studenski. Dziękujemy Bogu za ten czas i wszelkie łaski otrzymane za wstawiennictwem Matki Fundatorki.

 

foto: Robert Karp

Ofiara na klasztor

 

Galeria zdjęć

 

Polecamy