ul. Kościuszki 6, 32-650 Kęty
tel. +48 338452146, e-mail: kety@klaryski.org

Jednym ze środowisk, w którym powstały używane do dzisiaj pieśni kościelne, jest nasz zakon. Pośród autorów tychże pieśni szczególne miejsce zajmuje s. M. Anuncjata Łada, której zawdzięczamy powstanie tekstów m.in. takich pieśni, jak: Kochajmy Pana czy Jezusa ukrytego. W najnowszym numerze "Musica Ecclesiastica" ukazał się artykuł ks. W. Kałamarza CM na temat tej nieznanej autorki. Zachęcamy do lektury!

 

  ks. Wojciech Kałamarz CM - Nieznana autorka tekstów popularnych pieśni kościelnych - s. Anuncjata Natalia Łada FNS 

Ofiara na klasztor

 

Galeria zdjęć

 

Polecamy